Bratt Kort Test

Bratt Kort

Hva er Bratt Kort Test? 

Mål – Å gi klatreren mulighet til å demonstrere at han eller hun har det nødvendige minimum av kunnskaper og sikringsferdigheter som skal til for å opptre sikkert på innendørs klatrevegger.

For å få Bratt kort skal klatreren demonstrere følgende ferdigheter og kunnskaper:

Korrekt påtaking av sele og innbinding med åttetallsknute.
-Korrekt treing av sikringsbrems.
-Kameratsjekk (sele, innbinding, taubrems, skrukarabiner, tauende sikret, samt løpende sjekk under klatring).
-Aktiv kommunikasjon i veggen og signal + øyekontakt før nedfiring.
-Sikring under leding og nedfiring, med korrekte handgrep under mating og haling av tau, korrekt posisjonering ved veggen og minimal slakk på tauet. Ta et kort fall under topptau- og ledklatring etter signal fra instruktør.
-Sikrer skal gi klatrer beskjed dersom klatrer gjør feil (hente tau under forrige klipp ol).
-Topptau-/snufeste: Kunne bruke festet korrekt, aldri to tau i samme karabin.
-Ved klatring på led: Plassering/innklipping av kortslynger, kunnskap om sikkerhet ved leding. Klippe innenfra og ut.
-Kjenne til innholdet i klatrevettplakaten.
-Vise grunnleggende forståelse for opptreden ved og i veggen: Fokus, kommunikasjon med taukamerat, kameratsjekk, vikeplikt for klatrende, ansvar for medklatrere, unngå å forstyrre de som sikrer.
-Forstå ansvarsprinsippet: Eneansvar for (følgene av) egen opptreden, solidarisk ansvar for sikkerheten til taukamerat og andre klatrere på stedet. Gi og ta imot råd.
NB! Det stilles ikke krav til at man skal klatre på led eller klatre en bestemt vanskelighetsgrad, men klatreren må muntlig kunne gjøre rede for hva det er viktig å huske på ved klatring på led. Sikring av klatrer på led er en del av testen, og kreves gjennomført før Bratt kort utstedes. Les mere om Bratt Kort på – www.klatring.no

Meld dere på en Bratt Kort test med oss, skriv dere på liste som henger ved veggen!  Dette er en test for de som har kompetanse nok i henhold til krav som står ovenfor!
Testen gjennomføres parvis og tar ca 15 minutter per pers.
Testen gir bestått eller ikke bestått (og vær forberedt på at enkelte faktisk ikke får bestått pga at kravene skal oppfylles!).
Testen gjennomføres så snart vi har nok påmeldte.
PRIS; 75,- kr pr person (ikke inkludert utstyr)

Ellers arrangeres Bratt Kort tester på forespørsel, forutsatt at vi har ledige folk til å ta seg av det.
Kontakt – bentvidar@c2i.net – 91315323 (Bent)
 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: